QUI SOM?

Mecenatge.cat és la plataforma de la Fundació Educativa Mallorca constituïda dia 19 de novembre de 2009 a Palma, inscrita en el registre únic de fundacions del Govern Balear amb el número 100 000 000 282 i NIF G57642308.

D’acord amb l’article 6 dels estatuts les finalitats de la fundació són:

«Realitzar i/o col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en la promoció de la docendia, estudi, recerca i difusió per tots els mitjanes al seu abast, de totes les qüestions relacionades directa o indirectament amb l’educació, la cultura i l’esport, des d’una perspectiva nacional o internacional.

Realitzar i/o col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en activitats educatives, socials, culturals i esportives d’interès general.

Realitzar i/o col·laborar en la mesura de les seves possibilitats a posar a la disposició dels beneficiaris les infraestructures adequades per a la realització d’activitats culturals, educatives i/o esportives»