Unsuccessful
L'ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE GUANY, D'INICIATIVA SOCIAL, QUE TREBALLA PER DUR A TERME UN PROJECTE D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES QUE VOL SER CRÍTIC I PARTICIPATIU AMB LA PERSPECTIVA D'ASSOLIR L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS. ​ ELS FONAMENTS D'AULA CULTURAL ESTAN TOTALMENT LLIGATS AL MOVIMENT VEÏNAL. AL 1985, I ARRAN DE LA NECESSITAT I DEMANDA DE FORMACIÓ DE PERSONES DE DISTINTES BARRIADES, ES VAN COMENÇAR A HABILITAR AULES ON LES PERSONES ADULTES VAN PODER ACCEDIR A L'EDUCACIÓ, PER TAL DE SATISFER LA INQUIETUD I NECESSITAT DE CREIXEMENT TANT PERSONAL COM PROFESSIONAL. AQUESTA INICIATIVA SOCIAL VA SIGNIFICAR UNA CONSCIENCIACIÓ COL·LECTIVA I UN TREBALL COMÚ PER ACONSEGUIR LA DESAPARICIÓ DE LES BARRERES QUE AL SEU DIA HAVIEN IMPEDIT LA SEVA FORMACIÓ. ​ DES DE L'INICI DE LA NOSTRA EXISTÈNCIA L'ENTITAT HA ANAT EVOLUCIONANT D'ACORD AMB UNA REALITAT CANVIANT. PER AIXÒ, AMB EL TRANSCURS DELS ANYS, AULA CULTURAL HA ANAT ADQUIRINT NOUS PROGRAMES I PROJECTES EN FUNCIÓ DEL COL·LECTIUS ATESOS I LES SEVES NECESSITATS. NECESSITEM LA TEVA APORTACIÓ PER CONTINUAR TREBALLANT, AMPLIAR PROJECTES I SEGUIR CREIXENT

By fundema.cat