Aula Cultural

L'ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE GUANY, D'INICIATIVA SOCIAL, QUE TREBALLA PER DUR A TERME UN PROJECTE D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES QUE VOL SER CRÍTIC I PARTICIPATIU AMB LA PERSPECTIVA D'ASSOLIR L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS. ​ ELS FONAMENTS D'AULA CULTURAL ESTAN TOTALMENT LLIGATS AL MOVIMENT VEÏNAL. AL 1985, I ARRAN DE LA NECESSITAT I DEMANDA DE FORMACIÓ DE PERSONES DE DISTINTES BARRIADES, ES VAN COMENÇAR A HABILITAR AULES ON LES PERSONES ADULTES VAN PODER ACCEDIR A L'EDUCACIÓ, PER TAL DE SATISFER LA INQUIETUD I NECESSITAT DE CREIXEMENT TANT PERSONAL COM PROFESSIONAL. AQUESTA INICIATIVA SOCIAL VA SIGNIFICAR UNA CONSCIENCIACIÓ COL·LECTIVA I UN TREBALL COMÚ PER ACONSEGUIR LA DESAPARICIÓ DE LES BARRERES QUE AL SEU DIA HAVIEN IMPEDIT LA SEVA FORMACIÓ. ​ DES DE L'INICI DE LA NOSTRA EXISTÈNCIA L'ENTITAT HA ANAT EVOLUCIONANT D'ACORD AMB UNA REALITAT CANVIANT. PER AIXÒ, AMB EL TRANSCURS DELS ANYS, AULA CULTURAL HA ANAT ADQUIRINT NOUS PROGRAMES I PROJECTES EN FUNCIÓ DEL COL·LECTIUS ATESOS I LES SEVES NECESSITATS. NECESSITEM LA TEVA APORTACIÓ PER CONTINUAR TREBALLANT, AMPLIAR PROJECTES I SEGUIR CREIXENT
This campaign failed to reach its funding goal 4 anys ago
2% Funded
  • 100,00 € Donated
  • 5.000,00 € Goal
  • 1 Donors
Time left to donate

About the Campaign

LÍNIA D’ACCIÓ

L’ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE GUANY, D’INICIATIVA SOCIAL, QUE TREBALLA PER DUR A TERME UN PROJECTE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES QUE VOL SER CRÍTIC I PARTICIPATIU AMB LA PERSPECTIVA D’ASSOLIR L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

PROGRAMES FORMATIUS PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

PARTINT D’UN PROJECTE D’AUTONOMIA PERSONAL, AQUESTS PROGRAMES INTENTEN DESENVOLUPAR LES HABILITATS NECESSÀRIES PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

PROGRAMES DE GÈNERE.

TENEN LA FINALITAT DE PROPORCIONAR UN ESPAI DE CONFIANÇA AMB UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DE GÈNERE, EN EL QUAL TREBALLAR TANT PER A UNA FORMACIÓ PERMANENT COM PEL RECONEIXEMENT SOCIAL I PERSONAL.

PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT, INTERCULTURALITAT I CIUTADANIA.

DAVANT UN MÓN CADA VEGADA MÉS GLOBALITZAT I COMPLEX INTENTEN SENSIBILITZAR I DONAR RESPOSTA DES DEL CONCRET A QUOTIDIÀ, A LES NOVES SITUACIONS QUE SORGEIXEN. AQUÍ S’INSCRIUEN LES AULES D’ALFABETITZACIÓ I FORMACIÓ BÀSICA DE PERSONES IMMIGRADES, PROGRAMES D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *